• Главная
 • ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
 • АРХИВ
 • RSS feed
 • Президент України підписав низку законів
  Опубликовано: 2006-03-14 09:40:00

  Глава держави підписав Закон України № 2927-IV «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об\'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (щодо ВАТ «Одеський припортовий завод»), прийнятий парламентом 4 жовтня 2005 року.

  Цим Законом до переліку об\'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, включено акції, що належать державі у статутному фонді ВАТ «Одеський припортовий завод».

  Президентом України 29 жовтня 2005 року цей Закон відповідно до частини другої статті 94 Конституції України було повернуто до Верховної Ради України для повторного розгляду з пропозицією про його відхилення. Під час повторного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 11 січня 2006 року Закон було знову прийнято більш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України Президент підписав зазначений Закон.

  Президент підписав Закон України № 2929-IV «Про внесення змін до Закону України «Про перелік об\'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації», прийнятий парламентом 4 жовтня 2005 року.

  Цим Законом до переліку об\'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, включено державне підприємство «Науково-виробничий комплекс газотурбобудування «Зоря» – «Машпроект».

  Президент України відповідно до частини другої статті 94 Конституції України повернув 29 жовтня 2005 року цей Закон до Верховної Ради України для повторного розгляду з пропозицією про його відхилення. Під час повторного розгляду на пленарному засіданні Верховної Ради України 11 січня 2006 року Закон було знову прийнято більш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради. Відповідно до частини четвертої статті 94 Конституції України Президент підписав зазначений Закон.

  Глава держави підписав Закон України № 3269-IV «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», прийнятий парламентом 22 грудня 2005 року.

  Законом внесено зміни до Митного кодексу України та Закону України «Про Єдиний митний тариф» щодо обов\'язкового офіційного оприлюднення судових рішень з митних питань, уточнення визначення митної вартості товарів та деяких особливостей визначення країни походження товарів.

  Глава держави підписав Закон України № 3404-IV «Про внесення змін до Лісового кодексу України», прийнятий парламентом 8 лютого 2006 року.

  Законом передбачається викладення в новій редакції Лісового кодексу України. При цьому з урахуванням вітчизняного та міжнародного досвіду суттєво удосконалюється система правового регулювання у сфері лісових відносин, обліку лісів, створюються умови для посилення ролі ринкових механізмів, відповідальності лісокористувачів, землевласників та землекористувачів, органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування за вирішення завдань охорони та раціонального використання лісових ресурсів, збереження особливо цінних лісів, формування екологічної мережі, задоволення потреб суспільства у деревині та іншій продукції лісу. Встановлено, зокрема, що рубки головного користування в лісах державної та комунальної форми власності мають здійснювати лише постійні лісокористувачі.

  Глава держави підписав Закон України № 3447-IV «Про захист тварин від жорстокого поводження», прийнятий парламентом 21 лютого 2006 року в новій редакції.

  Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, укріплення моральності й гуманності суспільства. Законом визначаються правила утримання тварин, поводження з ними, що виключають жорстокість, державне регулювання відносин у сфері захисту тварин від жорстокого поводження, здійснення громадського контролю у цій сфері.

  Глава держави підписав Закон України № 3453-IV «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», прийнятий парламентом 21 лютого 2006 року.

  Закон передбачає видачу Національним банком України національному оператору поштового зв\'язку України генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій, які підпадають під режим ліцензування згідно з Декретом Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», а також визначає функції національного оператора поштового зв\'язку України з контролю за валютними операціями, його права й обов\'язки як суб\'єкта валютних відносин, відповідальність за порушення валютного законодавства.

  Глава держави підписав Закон України № 3461-IV «Про внесення зміни до статті 57 Закону України «Про освіту» щодо надання пільгових кредитів педагогічним та науково-педагогічним працівникам», прийнятий парламентом 22 лютого 2006 року.

  Внесеними цим Законом змінами до статті 57 Закону України «Про освіту» передбачається встановлення додаткової державної гарантії для педагогічних працівників – надання їм пільгових довготермінових кредитів на будівництво (реконструкцію) і придбання житла.

  Глава держави підписав Закон України № 3464-IV «Про ратифікацію Договору про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Таджикистан», прийнятий парламентом 22 лютого 2006 року.

  Законом ратифіковано Договір про дружбу і співробітництво між Україною і Республікою Таджикистан, спрямований на встановлення та розвиток дружніх відносин і взаємовигідного співробітництва між двома державами в політичній, соціально-економічній та гуманітарній сферах на основі загальновизнаних принципів і норм міжнародного права. Договором передбачено підтримання постійного політичного діалогу та укладення в майбутньому низки угод з найбільш актуальних питань двостороннього співробітництва, зокрема Консульської Конвенції, Договору про правову допомогу в цивільних, сімейних і кримінальних справах, Угоди щодо взаємного визнання національних документів про освіту, наукові ступені та вчені звання тощо, розвиток взаємовигідних відносин в економічній сфері на основі принципів вільної торгівлі з дотриманням правил та норм ГАТТ/СОТ, сприяння розвитку різних форм підприємницької кооперації, залученню інвестицій, забезпечення взаємного визнання на договірній основі прав та регулювання відносин власності, співробітництво у сфері боротьби з організованою злочинністю, незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, контрабандою зброї, тероризмом, у військовій та військово-технічній сферах.

  Глава держави підписав Закон України № 3465-IV «Про ратифікацію Угоди між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України», прийнятий парламентом 22 лютого 2006 року з ініціативи Кабінету Міністрів України.

  Законом ратифіковано Угоду між Кабінетом Міністрів України і Урядом Азербайджанської Республіки про трудову діяльність і соціальний захист громадян України, які тимчасово працюють на території Азербайджанської Республіки, та громадян Азербайджанської Республіки, які тимчасово працюють на території України. Угодою визначено правові засади працевлаштування та надання соціальних гарантій працівникам-мігрантам, які за наявності попереднього дозволу та на підставі належним чином укладеного індивідуального трудового договору (контракту) здійснюють трудову діяльність на території держав Сторін Угоди. Згідно досягнутих домовленостей Сторони встановлюють взаємні гарантії захисту прав працівників-мігрантів та членів їх сімей, запроваджують національний режим стосовно умов та режиму охорони праці, порядку оподаткування, сплати митних та інших зборів, а також гарантують працівникам-мігрантам здійснення відшкодування у зв\'язку із втратою ними працездатності на основі національного законодавства сторони працевлаштування. Сторони визнають трудовий (страховий) стаж працівників-мігрантів, національні дипломи та інші документи про освіту державного зразка. Угодою також передбачено, що порядок в\'їзду та виїзду, митного оформлення речей особистого користування та зароблених працівниками-мігрантами коштів здійснюється у відповідності до вимог національного законодавства Сторін.

  Глава держави підписав Закон України № 3466-IV «Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки», прийнятий парламентом 22 лютого 2006 року з ініціативи Кабінету Міністрів України.

  Законом ратифіковано Угоду між Урядом України та Урядом Республіки Гамбія про співробітництво у галузях економіки, освіти, науки і техніки. За цією Угодою співробітництво включатиме, зокрема, обмін студентами, викладачами та науковими працівниками в рамках спільних науково-дослідних та освітніх програм, співпрацю в різних галузях промисловості та сільського господарства, створення спільних підприємств, розвиток малого та середнього бізнесу. Співробітництво в окреслених сферах здійснюватиметься на підставі спеціальних угод, укладених з дотриманням вимог національного законодавства обох держав. З метою координації спільних зусиль щодо реалізації досягнутих домовленостей передбачається створити Спільну Комісію з представників Договірних Сторін. Угода діятиме протягом трьох років і може в подальшому автоматично продовжуватися, якщо Сторони не домовляться про

  Глава держави підписав Закон України № 3476-IV «Про внесення зміни до статті 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

  Визначеними Законом змінами до статті 1 Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» передбачено звільнення від придбання торгового патенту підприємств і організацій споживчої кооперації (незалежно від їх членства в Укоопспілці), які розташовані у селах, селищах та містах районного значення (раніше звільнялися від придбання торгового патенту підприємства і організації лише Укоопспілки, але незалежно від місця їх розташування).

  Глава держави підписав Закон України № 3483-IV «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації інвалідами права на трудову зайнятість», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

  Цим Законом вносяться зміни до низки законів України з метою запровадження додаткових державних гарантій зайнятості інвалідів та реалізації ними права на трудову діяльність.

  Так, змінами до Закону України «Про зайнятість населення» передбачається:

  надання статусу безробітних інвалідам, які не досягли пенсійного віку, не працюють, зареєстровані як такі, що шукають роботу, та взяття їх на облік державною службою зайнятості;

  визначення умов працевлаштування інвалідів (відповідно до рекомендацій МСЕК, наявних у інваліда кваліфікації і знань з урахуванням його побажань);

  надання преференцій роботодавцям, які створюють робочі місця для працевлаштування інвалідів понад встановлені нормативи;

  посилення відповідальності роботодавців за відмову у прийнятті на роботу осіб, які потребують соціального захисту і не здатні на рівних конкурувати на ринку праці;

  встановлення обов\'язку для підприємств, установ, організацій повідомляти державну службу зайнятості про вивільнення працюючих пенсіонерів та інвалідів.

  Змінами до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні», зокрема, передбачається:

  надати право Фонду соціального захисту інвалідів використовувати кошти, що надходять від адміністративно-господарських санкцій і пені, для надання дотацій підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, фізичним особам, які використовують найману працю, на створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів, зареєстрованих у державній службі зайнятості як безробітні;

  зобов\'язати роботодавців надавати державній службі зайнятості інформацію, необхідну для організації працевлаштування інвалідів, і звітувати Фонду соціального захисту інвалідів про зайнятість та працевлаштування інвалідів в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

  звільнити підприємства, установи і організації, що повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів, від сплати штрафних санкцій за недодержання нормативів створення робочих місць для інвалідів.

  Внесеними Законом змінами до статті 26 Основ законодавства України про загальнообов\'язкове державне страхування визначається, що фінансування заходів, пов\'язаних із наданням матеріального забезпечення та соціальних послуг за загальнообов\'язковим державним соціальним страхуванням особам з числа інвалідів, можуть здійснювати декілька страховиків.

  Закон також містить зміни до Законів України «Про загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні», спрямовані на узгодження їх положень у зв\'язку з внесенням змін до вищеназваних законодавчих актів.

  Глава держави підписав Закон України № 3486-IV «Про внесення змін до Закону України «Про захист економічної конкуренції», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

  Закон спрямовано на вдосконалення порядку проведення експертизи при розгляді справ Антимонопольним комітетом України. Так, Законом передбачається надати особам, які беруть участь у справі, право подавати пропозиції щодо питань, які виносяться на експертизу, зобов\'язати орган Антимонопольного комітету України при призначенні експертизи враховувати пропозиції сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, та мотивувати відхилення таких пропозицій. Законом також передбачається надати експерту право заявляти клопотання про надання матеріалів, необхідних для дачі висновку, та вказувати у висновку на обставини, які мають значення для справи, але щодо яких йому не було поставлено запитань.

  Глава держави підписав Закон України № 3502-IV «Про внесення змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва бензинів моторних сумішевих», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року в новій редакції.

  У Законі враховано пропозиції Президента України до попередньої редакції Закону. Цими пропозиціями передбачалося привести у відповідність з вимогами частини третьої статті 42 Конституції України положення Закону щодо здійснення оптової торгівлі спиртом етиловим та щодо надання Кабінету Міністрів України у 2006 році права на встановлення для кожного підприємства (юридичної особи) квот на виробництво бензинів сумішевих.

  Глава держави підписав Закон України № 3505-IV «Про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

  Законом передбачається визнати учасниками бойових дій не лише осіб, які були призвані, а й які добровільно вступили до лав Радянської Армії і Військово-Морського Флоту під час військових призовів 1941-1945 років.

  Закон передбачає безоплатне встановлення квартирних телефонів та користування всіма послугами зв\'язку для інвалідів Великої Вітчизняної війни та війни з Японією.

  Глава держави підписав Закон України № 3508-IV «Про внесення зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» щодо розміру збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування для підприємств, установ та організацій, де працюють інваліди», прийнятий парламентом 23 лютого 2006 року.

  Законом передбачено відновлення дії норми Закону України «Про збір на обов\'язкове державне пенсійне страхування» стосовно визначення для підприємств, установ і організацій, де працюють інваліди, збору на обов\'язкове державне пенсійне страхування за ставкою 4 відсотка від об\'єкта оподаткування для працюючих інвалідів, яке Законом України «Про Державний бюджет України на 2006 рік» внаслідок технічної помилки було скасовано на 2006 рік.

  "Офіційне представництво"  Внимание!!! При перепечатке авторских материалов с ELCOMART.COM активная ссылка (не закрытая в теги noindex или nofollow, а именно открытая!!!) на портал "Торгово-промышленные новости ELCOMART.COM" обязательна.  info@elcomart.com
  При использовании материалов сайта в электронном виде активная ссылка на elcomart.com обязательна.